Návod pro práci s rodnými listy ve formátu .pdf ke stažení.

Co můžete prodávat?

Lihovinu prokazatelně vyrobenou před 1.lednem 2012 (prokázat lze šarží nebo LOT kódem na lahvi – šarže a LOT kódy lze ověřit na stránkách výrobců, resp. dovozců).

Lihoviny vyrobené po 1.1.2012, ke kterým máte k dispozici rodné listy od výrobců/dovozců a prohlášení prodejce.

potřebujete tedy:

k tuzemským lihovinám
od výrobce – rodný list (dokumenty 1a nebo 1b, protokol o zkoušce, dokument 2)
od prodejce – prohlášení prodejce (dokument 3b)

k dovozovým lihovinám
od dovozce – rodný list (dokument 1c)
od prodejce – prohlášení prodejce (dokument 3b)

Dostanete ke každé láhvi rodný list nebo je k nahlédnutí u prodejce?

Nedostanete, rodný list má u sebe uložený prodejce jen pro potřeby kontroly státních orgánů, máte ho možnost stáhnout na www.lekomarket.cz

Musím si vystavovat pro své zákazníky rodný list 3b?

Ano, pokud prodáváte zboží jinému subjektu nežli koncovému spotřebiteli – konzumentovi prodané láhve.

Co mám mít připravené pro případnou kontrolu?

Pro výrobky vyrobené před rokem 2012 nepotřebujete nic, datum výroby lihoviny si opět ověříte na oficiální stránce výrobce, respektive dovozce, který je uveden na etiketě výrobku.

Pro výrobky vyrobené letos potřebujete rodný list a daňový doklad.

Dotazy od prodejen

Musím mít na každé prodejně vyvěšené originály rodných listů?

Stačí když je budete mít založené pro případnou kontrolu, buď ve formě originálu od dodavatele nebo v elektronické podobě s elektronickým podpisem.

Dotazy od velkoobchodů

Musím při prodeji tisknout příslušné rodné listy každému zákazníkovi?

Každý provozovatel potravinářského podniku je musí od Vás obdržet ve fyzické nebo elektronické formě, včetně části 3a nebo 3b, která doplňuje běžný dodací list o šarži a přepočet na 100% etanol. Toto neplatí pro prodej finálnímu zákazníkovi. Pro doložení původu skladových zásob opět platí totéž co pro hospody, tedy rodný list a daňový doklad.